Etiket: toyda oxuyanlar

Toylarda oxuyan kişi qadın manıs cütlüklər olur. Qadın çox vaxt boşanmış olur. Haqqında söhbət düşəndə deyirlər, boşanandan sonra getdi qabağa, qaynanası gün verib işıq vermirdi. Hamı elə bilir ki, birlikdə oxuduğu kişi bunu saxlayır. Deməli hər toyda kişiyə yaxınlaşıb qulağına qışqıraraq mahnı sifariş edir bir dayı. Başa düşmür dayının nə dediyini, qulağını əyir dayının ağzına tərəf ki, rahat eşitsin, ancaq...
media-1-61